ηρακλής 1
0

Τέχνη: “Ηρακλής, Ήρως Διαχρονικός και Αιώνιος” του Παύλου Σάμιου, στο Νομισματικό Μουσείο

Η έκθεση “Ηρακλής, Ήρως Διαχρονικός και Αιώνιος” παρουσιάζεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, στο Νομισματικό Μουσείο-Ιλίου Μέλαθρον. Το κοινό έχει την ευκαιρία, να θαυμάσει τριακόσιες σαράντα έξι αρχαιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά.