Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου σήμανε την ελευθερία της Ελλάδας ενώ το Σεπτέμβριο του 1829 δόθηκε η τελευταία μάχη του ελληνικού αγώνα, στην Πέτρα της Βοιωτίας.

Πώς είναι σήμερα το σημείο που έγινε η Ναυμαχία του Ναυαρίνου