Ταμείο

[woocommerce_checkout]

@ini_set('upload_max_size', '500K');