Βίντεοθήκη

[emailsystemform id=47924]

<script src=”https://www.booking.com/affiliate/prelanding_sdk”></script>
<div id=”bookingAffiliateWidget_2a95325a-f8d5-4443-93c2-956a10177ad4″>&nbsp;</div>
<script>
(function () {
var BookingAffiliateWidget = new Booking.AffiliateWidget({
“iframeSettings”: {
“selector”: “bookingAffiliateWidget_2a95325a-f8d5-4443-93c2-956a10177ad4”,
“responsive”: true
},
“widgetSettings”: {}
});
})();
</script>